ZOZO CHENG 攝影 / 曉兒 婚紗分享

ZOZO CHENG 攝影 / 曉兒 婚紗分享

又一組充滿氣質的港客~💞 攝影:ZOZO CHENG 攝影工作室 造型:Yu Syun Stylist 繪 禮服:愛情,蔓延 精緻婚紗  …